Güney Afrika’dan Vergi Açıklaması

Cenup Afrika yönetimi tarafınca meydana getirilen açıklamada kripto paralara uygulanacak olan vergiler ile ilgili olarak her türlü adımın atılacak olduğu ve düzgüsel vergilerden ayrımsız olacak olduğu açıklandı.

Cenup Afrika tarafınca meydana getirilen açıklamada kripto paralar ile ilgili olarak maddi derslik olarak düzgüsel sınıflandırmada olacak olduğu, sadece kripto para vergilendirmelerinin düzgüsel paralardan ayrımsız uygulanacak olduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada kripto paralara uygulanacak olan vergi oranlarının ayrımsız olacak olduğu açıklandı.

Meydana getirilen Izahat;

”SARS’ye rehberlik eden ve vergi mükelleflerinin kripto para birimi kazançlarının iyi mi vergilendirileceği mevzusunda mevcut bir vergi çerçevesi var. Bu yüzden vergi mükelleflerine mevcut kanunları uyarlayabileceğimiz için bu mevzuyla ilgili yeni bir kanun çıkarmaya gerek yok. Vergi mükelleflerinin, vergi yılındaki tüm eğitim edilen yada gerçekleşme eden kripto parayla ilgili vergilendirilebilir gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor. Vergi mükellefleri bu mevzuda bildirimde bulunmaması durumunda bazı yaptırımlara ve para cezalarına çarptırılabilirler. Sadece, kripto para cinsinden reeskont yada tahsilat ile ilgili harcamalar, belirli koşullar altında vergi raporlama sürecine dahil edilmeyebilir.” açıklamasında bulunulmuş oldu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.