Kullanım Sözleşmesi

www.coinbilgi.net‘i daha kaliteli ve etkin hale getirmek için aşağıdaki maddeleri uygulama mevzusunda duyarlılığınızı bekliyoruz:

Hakaret ve Kişisel Bilgiler: İfade özgürlüğünü destekliyoruz. Sadece, üyelerimize kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken, başkalarını rahatsızlık etme ve karalama imkânı vermemekteyiz. Şahıs yada grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı içeriğe izin vermiyoruz. Saldırgan davranışlar, tehdit, rahatsızlık, hususi yaşama hücum, öteki kullananların kişisel bilgilerinin ifşası hoşgörü sınırlarımızın haricinde. Bu içeriğe haiz yorumlar, mevzular ve gönderilen içerikler hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Lüzumlu görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Zararı dokunan Alışkanlıklar: Satışı yada kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetinde videolar, içerikler ve yorumlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Lüzumlu görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Aşırı Sertlik: Sertliği yaşamımızdan, telefonumuzdan ve bilgisayarımızdan uzak tutmak istiyoruz. Bir insana ya da hayvana acı çektirilmesi, aşağılanması, saldırılması hoşgörü sınırlarımızın dışındadır. Dolayısıyla, her türlü insan yada hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet özetlemek gerekirse insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran her türlü yayını içeren videolar, içerikler ve yorumlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Lüzumlu görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Silahlar ve Patlayıcı Maddeler: Yasadışı tabanca yada patlayıcı madde yapımı, pazarlaması yada kullanımına ilişkin içerik gösteren videolar, içerikler ve yorumlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Lüzumlu görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Resmi İçerik: Görüntü alınmasına yada fotoğraf çekilmesine izin verilmemiş askeri yada öteki resmi kurumlara ilişkin videolar, içerikler ve yorumlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Lüzumlu görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Fikri ve Sınai Iyelik Hakları: Başkalarına ilişkin fikri ve sınai iyelik haklarının korunması için lüzumlu özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Kullanıcılar yalnız fikri ve sınai iyelik hakları kendisine ilişkin olan (yapıt sahibi olarak yada eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) İçeriği Siteye yükleyebilir. Eğer Kullanıcı fikri ve sınai iyelik hakları başkasına (öteki Kullanıcılar dâhil) ilişkin olan video, fotoğraf, fotoğraf, yazı vb. İçeriği, söz mevzusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, Coinbilgi ihlale mevzu olan İçeriği -hiçbir uyarıya yada izne gerek olmaksızın- Siteden kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Kullananların üyeliğine son vermek haklarına haizdir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai iyelik haklarını ihlal eden Kullanıcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.

Politika yada Dini İçerik: Her siyasal görüşe ve dine saygı duyuyor fakat bunların kötüye kullanma edilmesini istemiyoruz. Bu yüzden siyasal yada dini içerikli makaleler, videolar ve yorumlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Lüzumlu görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Yasalara Aykırılık: Yasanın kabahat saydığı fiilleri öven, suça özendiren, ticari olarak haksız rekabete yol açan, yasadışı bilgisayar yazılımı tanıtan tüm içerikler de hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Lüzumlu görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır. Ek olarak yukarıdaki tüm kurallar, Kullanıcılar tarafınca sitede meydana getirilen yorum ve yüklenen imajlar için de geçerlidir.

Kullanıcı Şikâyeti: Coinbilgi’nin içerik ve kullanıcı sayısının fazlalığı sebebiyle nadiren de olsa yukarıda belirtilen unsurlardan birinin yada birkaçının yanlışlıkla sitemizde yer almış olduğu durumlarda şahsınız ya da cemiyet adına bizi uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili departmanlarımızca incelenerek dikkate alınacak ve aykırılık en kısa sürede giderilecektir.

Yasal Mesuliyet

İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle beraber gerçek şahıs Kullanıcılar 18 yaşından büyük bulunduğunu ve sözleşme yapmak için ihtiyaç duyulan eylem ehliyetine haiz bulunduğunu, tüzel şahıs Kullanıcılar ise, bu sözleşmenin yetkili kişiler tarafınca kabul edildiğini ve tüzel şahıs için bağlayıcı bulunduğunu kabul ve beyan ederler. Ek olarak Kullanıcı, sözleşmeyi kabul ederek siteye giriş halletmeye yetkili bulunduğunu, sitede sağlanan hizmetlerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme ile üyeler, siteye ekledikleri içeriklerin, yorumların ve videoların Coinbilgi tarafınca kullanılmasını ve Coinbilgi’nin bu videoları üçüncü mecra/kişilere çoğaltma, yayma, temsil ve işaret/ses yada görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi amacıyla alt lisans verme hakkına haiz olmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kişisel kullanım haricinde yada ticari amaçlı olarak herhangi bir Coinbilgi’ye ilişkin içinde ne olduğu, Coinbilgi’nin yazılı onayı olmaksızın kullanma, çoğaltma, modifiye etme, dağıtma, depolama/gizleme yasaktır.

Üye, siteye girmek ve bağlanmak için lüzumlu ekipman yada destek servisleri edinmekten ve bu tarz şeyleri korumaktan mesuldür. Üye, servislerin kullanımı için lüzumlu, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilimum lüzumlu aygıt ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu benzer biçimde ekipmanların yada destek servislerin, ‘Servis’lerle uyumlu olması güvencesinden mesuldür.

Bazı hallerde devlet, kişileri ya da kuruluşları, sizin hakkınızda informasyon ifşaatına icbar edebilir. Coinbilgi uygun görmüş olduğu takdirde, bu benzer biçimde hallerde, sizin yetki vermenize gerek kalmadan bu talebi yerine getirecektir. Coinbilgi, mevcut yada olası bir hukuk davasında, gerçeğe erişmeyi kolaylaştırmak amacıyla,

(a) eğer lüzumlu görürse,

(b) bu şekilde açıklamaların kendisinin potansiyel mükellefiyetini hafifleteceğine inanırsa yada

(c) kendi haklarını korumak için bazı kişisel bilgilerinizi paylaşmayı uygun görebilir.

Sitedeki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve sitede yer edinen ve bunlarla sınırı olan olmayan, bunlarla bağlantılı yada bağımsız öteki informasyon, hizmet yada ürünlere tesiri ile tamlığı hakkında herhangi bir halde, açık ya da zımni olarak güvence verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafınca sağlanan hizmetlerden ve gösterilen İçeriklerden dolayı Coinbilgi’nin, ortaklık içinde bulunmuş olduğu kurumların, Coinbilgi’nin çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü şahıs tarafınca sağlanan ve gösterilen bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Coinbilgi, üçüncü kişiler tarafınca sağlanan hizmetlerin ve İçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve güvence etmemektedir. Coinbilgi, Site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve site içeriğini devamlı değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan hizmetler, hiçbir şekilde Kullanıcılara kazanılmış hak tahsis etmez.

Coinbilgi, sitede sunmuş olduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir güvence vermemektedir. Coinbilgi, lüzumlu görmüş olduğu zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir yada tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması yada tamamen durdurulmasından dolayı Coinbilgi’nin kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, siteyi kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, süre içinde Coinbilgi tarafınca güncellenebilir. Kullanıcılar, siteye her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.